טבלת שכר מינימום


שכר מינימום לחודש
 אפריל 2014אפריל 2013
מגיל 18 ומעלה4,300.004,300.00
עד גיל 163,010.003,010.00
מגיל 16 עד 173,225.003,225.00
מגיל 17 עד 183,569.003,569.00
חניכים2,580.002,580.00
שכר מינימום ליום
 אפריל 2014אפריל 2013
מס' ימי עבודה בשבוע5656
מגיל 18 ומעלה198.46172.00198.46172.00
עד גיל 16138.92120.40138.92120.40
מגיל 16 עד 17148.85129.00148.85129.00
מגיל 17 עד 18164.72142.76164.72142.76
חניכים119.08103.20119.08103.20
שכר מינימום לשעה
 אפריל 2014אפריל 2013
מגיל 18 ומעלה23.1223.12
עד גיל 1617.4017.40
מגיל 16 עד 1718.6418.64
מגיל 17 עד 1820.6320.63
חניכים14.9114.91

הגדרות שכר המינימום כפי שהן מופיעות בחוק שכר המינימום:

"שכר מינימום", לחודש - 47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ב-1 באפריל של כל שנה וכפי שהוא מוגדל לפי חוק זה;

"שכר מינימום יומי" - החלק ה-25 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן שישה ימים, והחלק ה-2/3 21 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים;

"שכר מינימום לשעה" – החלק ה- 186 של שכר המינימום (לנוער עובד: החלק ה- 173 של שכר המינימום החודשי לנוער).

השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאי השימוש באתר