חקיקה - חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953

השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאי השימוש באתר