טבלת מס הכנסהמדרגות מס
2012
מדרגהשכרמס מצטבר
תקרה ל-10% מס62,4006,240
תקרה ל-14% מס106,56012,422
תקרה ל-21% מס173,16026,408
תקרה ל-30% מס261,36052,868
תקרה ל-33% מס501,960132,266
כל שקל נוסף 48%  
נתוני מס
 2012
זיכויים
ערך נקודת זיכוי2,580.00
תקרת הכנסה מזכה לסעיף 45א102,000.00
תקרת זיכוי 25%1,785.00
תקרת זיכוי 35%2,499.00
תקרת זיכוי משמרות10,920.01
תקרת שכר משמרות124,320.00
מינימום תרומה שנתי180.00
ניכויים
תקרת הכנסה מזכה לסעיף 47102,000.00
תקרת 5% חיסכון לסעיף 475,100.00
פטורים
תקרת קצבה מזכה (לפנסיונר)98,280.00
אחוז פטור לקצבה43.5%
תקרת פטור לקצבה42,751.80
תקרת פיצויים פטורים לשנת עבודה11,950.00
מתנות אישיות פטורות210.00
אש"ל פטור לעובד זר (ליום)3,840.00
תקרת פטור לעוור/נכה594,000.00
תקרת יתרת הלוואה7,560.00
אחוז ריבית לפי סעיף 3(ט)6.24%
תקרת בסיס להפרשה לקרן השתלמות188,544.00
תקרת בסיס להפרשה לקופת גמל לקצבה413,712.00
קצבה פטורה לשנת עבודה1,380.00
הנחות
הנחת ישובים א233,400.00
הנחת ישובים ב155,520.00
שונות
אחוז מס לעובד במשרה חלקית48.00%
שווי שימוש מרבי בטלפון סלולרי1,200.00
שווי רכב צמוד
קבוצת רכב2012
131,680
234,440
344,280
453,040
573,440
695,161
7122,400
השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאי השימוש באתר