פנסיה מוקדמת במסגרת תוכנית לפרישה מרצון – שאלות ותשובות

דוד שי, חילן טק בע"מ

פורסם: 3 במרס  2003. עדכון אחרון: 26 בדצמבר 2005

 

שאלה: מה ההבדל בין פנסיה רגילה לפנסיה מוקדמת?

תשובה: ההבדל העיקרי הוא גילו של הפנסיונר: פנסיה רגילה משולמת, בדרך כלל, למי שהגיע לגיל פרישה. גיל הפרישה נמצא כעת בהעלאה הדרגתית: לנשים עולה גיל הפרישה מ-60 שנה ל-64 שנה, וגברים עולה גיל הפרישה מ-65 שנה ל-67 שנה. פנסיה מוקדמת משולמת לאנשים צעירים יותר. בהגיעו לגיל 60 רשאי עובד המבוטח בקרן פנסיה לפרוש פרישה מוקדמת, ולהתחיל לקבל פנסיה מהקרן. פנסיה זו תהיה קטנה מזו שהייתה משולמת לו אילו פרש בהגיעו לגיל פרישה. בדרך כלל מתייחס המושג פנסיה מוקדמת לפרישה ביוזמת המעביד, כדרך לפתות את העובד להסכים לפרוש מעבודה. במקרה זה משולמת הפנסיה על ידי המעביד לשעבר. להלן נתייחס רק לפנסיה מוקדמת מהסוג השני, כלומר כזו שנעשתה ביוזמת המעביד.

 

שאלה: אני מעונין לצאת לפנסיה מוקדמת. מה עלי לעשות לשם כך?

תשובה: הזכות לפנסיה מוקדמת על-חשבון המעביד אינה ניתנת לכל עובד, אלא רק במקרים מיוחדים, שאותם ניתן לחלק לשתי קטגוריות:

§       הפרישה לפנסיה מוקדמת מוצעת לעובד על-ידי מעסיקו, במסגרת תוכנית לפרישה מרצון. הצעה זו מופנית על-ידי המעסיק רק לעובדים שהוא חפץ בפרישתם.

§       בעיסוקים מעטים, כגון הוראה, הזכות לפנסיה מוקדמת היא חלק מהסכמי העבודה הרגילים. תנאי המימוש של זכות זו מפורטים בהסכמי העבודה.

 

שאלה: מאיזה גיל ומאיזה ותק ניתן לפרוש לפנסיה מוקדמת?

תשובה: הזכות לפנסיה מוקדמת נקבעת בתוכנית לפרישה מרצון שבמסגרתה היא מוצעת. בהתאם לכך קובע המעביד, לבדו או בהסכם עם ארגון העובדים, את הגיל המינימלי שבו תוצע לעובדים פנסיה מוקדמת. באופן דומה נקבע גם הוותק המינימלי המזכה בפנסיה מוקדמת.

 

שאלה: עד מתי נמשכת תקופת הפנסיה המוקדמת?

תשובה: הפנסיה המוקדמת נמשכת עד למועד שבו יהיה הפורש זכאי לפנסיה מקרן הפנסיה. במועד זה תתחיל קרן הפנסיה לשלם את הפנסיה לפורש, בהתאם לתנאיה, והמעביד יחדל מכך.

 

שאלה: במסגרת תוכנית לפרישה מוקדמת מוצעת לי, כאשה, פנסיה מוקדמת עד גיל 60, שהוא הגיל שבו קרן הפנסיה מוכנה לשלם לי פנסיה. לעמיתי הגברים מוצעת פנסיה מוקדמת עד גיל 65, שהוא הגיל שבו קרן הפנסיה מוכנה לשלם להם פנסיה. גם אני מעונינת בפנסיה מוקדמת עד גיל 65, האם אני יכולה לחייב את המעסיק להיענות לבקשתי?

תשובה: דיון מעמיק בסוגיה זו נעשה בפסק דינו של השופט מישאל חשין (בג"ץ 6845/00 איתנה ניב  נ' בית הדין לעבודה, ניתן ביום 9.10.02). בפסק דין זה נקבע שהצעה של תנאי פרישה שונים לגבר ולאשה, בהסכם לפרישה מוקדמת, היא בגדר אפליה פסולה, חרף הסכמתן של הנשים לחתום על הסכם זה. בהתאם לפסק דין זה, מעסיקך טועה כאשר אינו מציע לך מלכתחילה פנסיה מוקדמת עד הגיעך לגיל 65.

 

שאלה: האם הפנסיה חייבת בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות?

תשובה: פנסיה רגילה, כזו המשולמת לאחר שהפנסיונר הגיע לגיל פרישה, פטורה מדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. פנסיה מוקדמת חייבת בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות בשיעור נמוך אך במעט מזה שבו חייבת המשכורת.

 

שאלה: אנו שתי חברות, ופרשנו לפנסיה מוקדמת בתנאים דומים. בתלוש הפנסיה שלי מופיע חיוב בגין דמי ביטוח לאומי, ואילו בתלוש של חברתי לא מופיע חיוב כזה. מה יוצר את ההבדל?

תשובה: פנסיונרית בפנסיה מוקדמת שהיא אשה נשואה, שבעלה מבוטח בביטוח זקנה ושאירים והיא אינה עובדת שכירה ואינה עובדת עצמאית, פטורה מדמי ביטוח לאומי בגין הפנסיה המשולמת לה. די בכך שאחד מתנאים אלה אינו מתקיים כדי שהפנסיה תהיה חייבת בדמי ביטוח לאומי.

 

שאלה: איזה הקלות במס הכנסה ניתנות לפנסיה מוקדמת?

תשובה: לפני שנים אחדות בוטלו הקלות המס בגין פנסיה מוקדמת. הקלות המס ניתנות למי שהגיע לגיל פרישה, וכן למי שהפרישה שלו לפנסיה נעשתה מחמת נכות יציבה של 75% ומעלה.

 

שאלה: בנוסף לפנסיה המוקדמת אני זכאי גם למענק פרישה. חשב השכר אמר לי שעלי לבחור בין פטור ממס על מענק הפרישה לפטור ממס על הפנסיה. מה עדיף?

תשובה: לא רבים זוכים לפנסיה מוקדמת וגם למענק פרישה, אך מי שזוכה לכך עומד בפני דילמה הנובעת מכך שפטור ממס הכנסה ניתן לפנסיה (החל מגיל פרישה) או למענק פרישה, אך לא ניתנות שתי ההטבות יחדיו. כדי לענות על השאלה יש לחשב את ערכו של הפטור על מענק הפרישה, הניתן במזומן במועד הפרישה, ולהשוותו לערך של הפטור לפנסיה, שייתן מדי חודש ממועד הגיעו של הפנסיונר לגיל פרישה ועד לפטירתו של הפנסיונר. בחישוב זה יש נעלם גדול: מהו מועד הפטירה הצפוי? אין נביא שיידע זאת.

 

שאלה: כשכיר אני נהנה מהנחה ממס הכנסה בזכות מגורי ביישוב ספר. האם אמשיך לקבל הנחה זו גם על הפנסיה המוקדמת?

תשובה: כל ההנחות הגיאוגרפיות, כלומר ההנחות ממס הכנסה הניתנות בהתאם למקום המגורים של הנישום, ניתנות גם בגין פנסיה מוקדמת, למעט הנחה אחת, זו הניתנת לתושבי אילת בהתאם לחוק אזור סחר חופשי באילת.

 

שאלה: האם בתקופת הפנסיה המוקדמת ימשיך המעביד להפריש למעני לקרן הפנסיה?

תשובה: הפסקת ההפרשה לקרן פנסיה עלולה לגרום לכך שהיציאה לפנסיה מוקדמת תפגע בזכויות הפנסיוניות של העובד. כדי למנוע פגיעה זו, נוהג ארגון העובדים לדרוש, במסגרת ההיערכות לתוכנית לפרישה מרצון, שהמעסיק והפורש ימשיכו להעביר מדי חודש כספים לקרן הפנסיה, כדי להמשיך ולצבור זכויות בקרן.

 

שאלה: במסגרת תוכנית לפרישה מרצון עלי לבחור בין שתי חלופות: קבלת פיצויי פיטורים מוגדלים, או קבלת פנסיה מוקדמת מהמעביד. איזה חלופה עדיפה?

תשובה: כאשר המעסיק מציע לך בחירה בין שתי חלופות אלה, סביר שהוא אדיש לתוצאות החלטתך, כלומר מבחינתו לשתי החלופות עלות זהה, ורק תזרים המזומנים שונה. מבחינתך, לעומת זאת, עלול להיות הבדל משמעותי בין שתי החלופות. בעת קבלת החלטה עליך להביא בחשבון שיקולי מיסוי, שעשויים ליצור הבדל בנטו הכולל שאותו תקבל, ושיקולים נוספים, כגון מידת הביטחון הסוציאלי שמעניקה כל אחת מהחלופות, תוכניותיך לתקופה שלאחר הפרישה, אפשרויות ההשקעה העומדות בפניך ועוד. מדובר בהחלטה לא פשוטה, שתשפיע על מצבך הכלכלי לעשרות שנים, ולכן כדאי מאוד לבחון אותה ביסודיות, תוך הסתייעות ביועץ לביטוח פנסיוני.

 

שאלה: האם כמקבל פנסיה מוקדמת אהיה זכאי לדמי אבטלה?

תשובה: ככל דורש עבודה שלשכת התעסוקה לא הצליחה למצוא לו עבודה מתאימה, גם מקבל פנסיה מוקדמת זכאי לדמי אבטלה, אלא שמדמי האבטלה שהוא זכאי להם מופחת סכום הפנסיה המוקדמת. דמי האבטלה המרביים הם בגובה השכר הממוצע, שהוא 6,964 ש"ח לחודש (בינואר 2003). אם הפנסיה שלך גבוהה מסכום זה, לא תקבל דמי אבטלה. כאשר הפנסיה שלך נמוכה מסכום זה, תקבל דמי אבטלה נמוכים למדי, עקב הפחתת הפנסיה מדמי האבטלה.